International Standartlar

MAĞAZA

standart HER

Sağlık Acil Durum Riski Compliance Salgın bağlamda Yönetim Sistemi
EIFEC ES2001.06: HBY /HERSATIN AL

standart HER-S

Sağlık Acil Durum Riski Compliance Salgın bağlamda Yönetim Sistemi
MSME'ler için Basitleştirilmiş (Mikro, Küçük, Orta Ölçekli İşletmeler)
EIFEC ES2001.06: HBY /HER-S

SATIN AL